1300. Police:
1301. 6-ka (6 malých šuflíkov)
1302. 12-ka (12 malých šuflíkov)
1303. 8-ka (2 veľké + 8 malých šuflíkov)
1304. 6-ka veľké šuflíky
1305. 6V + 6M
1306. 4V + 16M
1307. 3V
1308. 3V + 6M
1309. 3V + 12M
1310. 14 - malých
1311. šuflík veľký samostatný š-14 cm, d-13 cm, v-11 cm
1312. šuflík malý samostatný š-7 cm, d-10 cm, v-6 cm
1313. 8-ka (2 veľké + 8 malých šuflíkov) maľované
  čerešne, gaštany, ornament
1314. 4 malé šuflíky
1315. 2 malé šuflíky
1316. 2V + 4M
1317. 3 malé šuflíky