Scroll to top

Sekulská keramika

Sekulská keramika myšlienkovo nadviazala na výrobu predmetov dennej potreby. Oživuje staré mliečniky, džbány na vodu, vázy, taniere, hrnčeky, fľaše, soľničky, celé obedové súpravy, formy na pečenie, výrezové nádoby na cibuľu, cesnak, veľké zásobníky do kuchyne na mak, strúhanku, múku, cukor atď.

Sekulská keramika je dekoratívna a úžitková keramika vyrábaná liatím liatej, resp. tekutej hmoty (kameniny) do sadrových foriem. Výrobky vychádzajú z tradičných tvarov (baňaté, hranaté, oblé atď.), sú ladené v pieskových odtieňoch s vrchným okrajom sfarbeným do hnedopieskovej až tmavohnedej farby a zdobené ručne maľovanými motívmi alebo nápismi, alebo zatavenou maľbou (sieťotlač).

KTO SME

„Spravil som si v Československu prieskum, kde sa čo vyrába. A zistil som, že nikto nerobí keramiku z kameniny. Vznikla tak tradícia typickej sekulskej keramiky, ktorej všetky výrobky sú ladené v hnedých odtieňoch. Farba vyjadruje piesok, ktorý je pre Záhorie a teda aj pre Sekule príznačný. Začínal som s 500 Kčs a vybudoval som značku, ktorá upútala svet.“

Používanie názvu preukazuje živnostenský list z roku 1998 na výrobu úžitkovej a ozdobnej keramiky, udelenie osvedčenia o zápise zemepisného označenia výrobku z roku 2019, certifikátu o nezávadnosti výrobkov z roku 2000, certifikátu na používanie značky „Regionálny produkt Záhorie“ na výrobu sekulskej keramiky z roku 2008, ako aj zápis ochrannej známky č. 238277 do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR z roku 2014.

Sikulovia

Na základe ústneho podania keramiku a špecifické tvary priniesli do vymedzenej zemepisnej oblasti Sikulovia už v 8. – 9. storočí. V roku 1935 robotníci pri ťažbe piesku na vyvýšenine „Malá Písečná“ odhalili 19 kostrových hrobov. Na pohrebisku sa našlo okrem železných nástrojov, zbraní, nožov, bronzových krúžkov aj 10 zachovaných nádob zhotovených na kruhu, zdobených rytými vlnicami, čiarami a vpichmi.

Sekulská keramika je prepojená s územím nielen nadväznosťou na výrobu výrobkov dennej potreby, ale najmä zachovaním dominantnej farby, tzn. farby záhorského piesku. Prvé písomné zmienky o názve Sekulská keramika pochádzajú z konca 20. storočia, kedy Obecný úrad v Sekuliach súhlasil s používaním názvu obce v spojitosti s keramikou.

PREČO MY

Kvalitu výrobku preukazuje aj ich vývoz do zahraničia. „Naše výrobky nájdete po celom svete, posielali sme ich prostredníctvom doručovateľských firiem napríklad do Kanady, Austrálie, na Aljašku, do Číny, a pochopiteľne, aj do všetkých európskych štátov. Pred pár rokmi sa dokonca objavili aj v Európskom parlamente.“